Vår strävan inom Svenska Obeståndsservice är att du som kund till oss ska kunna koppla av och låta oss sköta resten!

Inkassering

Lokalisera och upprätta kontakt med er kund och ser till att ikappbetalning sker alternativt att rimlig ikappbetalningsplan läggs upp.

Vi ser till att er kund betalar/följer den ikappbetalningsplan som upprättats. Vi ser varje ärende som unikt och vi gör en enskild bedömning.

Återtag

Vi hanterar traditionella fysiska återtag/frivilliga
återlämnanden (där det finns ett återtagsrätts-förbehåll). Vår styrka är att lokalisera och hantera alla typer av objekt i Sverige och övriga
Europa såsom bilar, båtar, industrimaskiner, skogs- & jordbruksmaskiner och annan utrustning.

Bedrägeriutredningar/polisanmälningar

Vi hantera utredningar, upprätta polisanmälningar, sköter kontakt med myndighet, försäkringsbolag mm.

Konkurs/Förvaltarservice

Traditionell hjälp till konkursförvaltare, spårning/lokalisering av objekt, hjälp med försäljning av objekt.

Hämtuppdrag

Vi utför hämtningar och demonteringar av alla typer av lös och fast egendom åt finansbolag och konkursförvaltare m.fl.

Förrättningar

Vi bistår med hjälp vid förrättning via Kronofogden.